Veiledning & bruk av progesteronkrem

Hvordan teste progesteron-nivået?

Man kan teste nivået via blodprøve eller enda bedre, via spytt. Prøver er likevel ikke nødvendige for å finne ut om du har for lite progesteron. En enkel, billig og risikofri metode er å prøve progesteronterapi og oppleve hvor effektivt og positivt det påvirker dine helseproblemer.  Har du en hormonell ubalanse, vil du som regel etter noen få uker merke en endring ved tilførsel av progesteron. Noen vil føle seg raskt bedre og noen vil føle seg verre. Begge reaksjoner tyder på at du mangler progesteron. Om du ikke merker noen som helst endring etter 3 måneders bruk, har det neppe noen gunstig effekt for deg og vi anbefaler deg å avslutte bruken.
Transdermal kremer er den mest brukte formen for progesteronterapi av en rekke årsaker, hvorav noen er:

– brukervennlighet

– kostnadseffektivitet

– kan brukes langsiktig

– direkte fordel for huden, noe som gjør bruken av andre kremer unødvendig.

* Spør din fastlege om tester. 

Det er likevel gunstig å foreta spytt- eller blodprøver før og etter du velger å bruke progesteron som tilskudd og gjerne månedlig mens du bruker. På den måten kan du og legen din faktisk følge med på utviklingen med håndfaste bevis. I tillegg ser vi på forholdet mellom progesteron og østrogen, noe leger slett ikke gjør. Det er funnet at et forhold på 600:1 eller mer bidrar til at vi føler oss vel og har det topp. Med forhold på 300:1 føler vi oss Ok på og under dette begynner de fleste å få symptomer på en hormonell ubalanse.

Dosering er viktig

De fleste med en hormonell ubalanse, må bruke større doser progesteron enn det som vanligvis anbefales. Dosering bestemmes likevel ut fra individuelle behov og symptomer, fremfor mengder man bør eller ikke bør bruke. Vi kan gi forslag til dosering i starten, så må man  eventuelt regulere individuelt underveis.
Med progesteronterapi er det likevel viktig å starte med en høy dose, det vil si 100 mg – 200 mg dagen om du har tydelige plager. Mange nettsider anbefaler 20 – 40 mg progesteron pr. dag, som er altfor lite om man sliter med tydelige og plagsomme symptomer på østrogendominans og hormonell ubalanse. En så liten dose er omtrent det samme vi produserer normalt sett i andre del av syklusen og som et tilskudd vil det kun sørge for at østrogen-reseptorene konstant er trigget og holder deg i en østrogendominans – istedenfor å få deg ut av det.  Noen vil merke en sakte bedring på lav dose over måneder, for så å oppleve tilbakefall og forverring.  Vi får stadig mennesker innom som er fortvilt over en ny forverring etter mange måneder på  lave doser.

Er du frisk og rask, men vil sørge for å motvirke miljøgifter og annet som påvirker våre hormoner i dagliglivet og forebygge, anbefaler vi å bruke 2000 mg progesteron per måned som tilsvarer 70 mg progesteron/dag. 2000 mg Natpro tilsvarer 1 tube på 60 mg.

Har du en tydelig ubalanse, anbefaler vi 200 mg/dag i starten med eventuelle justeringer underveis. Du skal merke en effekt, enten positiv eller negativ av tilskuddet innen 2-3 uker. Det vil si at symptomer du sliter med forverrer seg eller blir merkbart bedre.  Styrken på dine symptomer bestemmer dosering videre. Får du det røft, kan det hende du må gå litt ned i dose. Jo høyere dose, desto raskere vil du overkomme østrogendominans/ubalansen, men du skal aldri la det bli så røft at du får mer stress. Da virker det mot sin hensikt.

Naturlig progesteron er ikke farlig. Det er ingen forskning som viser at det har noen alvorlige bivirkninger. Tillat deg derfor å teste ut ulike doser oppunder 600 mg/dag. Progesteron er vår venn, ikke fiende. Problemet til alle med østrogndominans er nettopp for LITE progesteron.

Skjema over doser i milligram, milliliter og teskjeer i forhold til krem med 3.3% progesteron

Hvor lenge varer 1 pumpeflaske (100 g) Natpro?

Hver flaske på 100 g inneholder 3333 mg progesteron ( 3.33 % progesteronstyrke).

1 pumpetrykk Natpro er på cirka 1,5 ml og har 50 mg progesteron.

Bruker du 100 mg eller 2 pumpetrykk Natpro daglig, varer flasken i cirka 16 dager.

Bruker du 200 mg eller 4 pumpetrykk Natpro daglig, varer flasken i cirka 8 dager.

Fordholdet mellom progesteron og østrogen

Progesteron-nivået varierer hos kvinner fra ca. 5 mg per dag i første halvdel av den månedlige syklusen, til 50 mg per dag i andre del av syklusen. Under svangerskap produserer morkaken opp til 40 ganger mer enn hos ikke-gravide og derfor føler mange seg fantastiske under svangerskapet, noe vi egentlig også skal. Menn produserer fra 5 til 15 mg per dag på kontinuerlig basis.

Det er altså det ubalanserte forholdet mellom østrogen og progesteron som forårsaker symptomene på østrogendominans. Selv om legen din sier dine hormonverdier er innenfor det normale. kan du føle deg elendig. Se tallene nedenfor. Hvis en kvinne har en østradiol nivå 13.2 pmol / L og et progesteron nivå på 259 pmol / L ville hun føle seg fryktelig, men de er begge innenfor «normalverdiene».

På den annen side, hvis hun hadde en østradiolnivå 5.5 pmol / L og et progesteron nivå på 979 pmol / L ville hun føle seg bra, og likevel er dette også innenfor «normalverdiene».

Følgende referanseområder er gitt i SI-enheter

. .  17ß-østradiol Progesteron
 Luteale 5,5 til 13,2 pmol / L  259-979 pmol / L

Skal man måle når en kvinne føler seg hormonelt vel eller ikke, skal man se på forholdet mellom progesteron og østrogen. Kvinner føler seg fantastisk om forholdet progesteron/østrogen er minst 600:1. Er forholdet under 300:1 vil de fleste ha symptomer på en ubalanse.

Slik regner du ut forholdet mellom progesteron og østrogen:

For å finne forholdet deler du progesteron resultatet med østrogen resultatet. Men pass på at måleenheten er den samme. Ofte måles progesteron i ng/ml og østrogen i pg/ml. Hvis dette er tilfelle deler du østrogen resultatet med 1000 for å konvertere den til ng.

Spekteret gitt av de fleste laboratorier er 10-100 progesteron til en østrogen, men for å føle deg virkelig bra bør forholdet være 600: 1 og over.

Eksempel:
Østradiol  36 pg / ml
Progesteron  2.7 H ng / ml

Forholdet mellom progesteron og østrogen er 75:1 – med andre ord har vedkommende det ikke spesielt bra.

Alle gode studier gjort på progesteron, bruker mellom 100 mg til 200 mg per dag. Dette tilsvarer 3ml – 6ml Natpro eller tilsvarende progesteronkrem per dag. Noen må så høyt som 400-600mg/dag for å snu problemet. I noen tilfeller har 1000 mg blitt brukt daglig til symptomer snur, men det er unntakene og kun en illustrasjon på mengder en kan tilføre kroppen uten noe fare.

Noen behandlere anbefaler 2500mg/dagen for svært alvorlige tilfeller av barsel depresjon/psykose- og bipolare anfall, PMS, panikkanfall, midlertidig psykose og lignende. Med andre ord er det bedre å ta for mye progesteron til man er kvitt alle symptomer, enn for lite progesteron som ikke vil rette opp ubalansen eller seigpine deg gjennom lang tid.

Nettopp fordi symptomer kan bli verre etter du begynner å tilføre progesteron, slutter noen med progesteronkrem, da de er redde progesteron har gjort dem syke og verre. Det er østrogenreseptorene som «ypper» seg i starten ved tilskudd og som gir mange ubehag til det snur. Derfor gir vi gratis support til de som ønsker det. For å støtte deg gjennom det mange opplever som en vanskelig og krevende tid. Vi ønsker at du skal gi dette en sjanse når du først har begynt og vil derfor forklare og gi veiledning som best vi kan for å støtte deg gjennom dette.

NB! Mennesker med underliggende lidelser som ME, FM, kreft, PCOS, PTSD, angst, depresjon, lavt stoffskifte med mer, kan oppleve snuoperasjonen som ekstra vanskelig og langvarig. Vi anser det som svært viktig at du har et samarbeide med fastlegen din og at du straks tar kontakt med legen om du føler deg redd og uvel for å få sjekket om andre forhold spiller inn. 

Mange med store ubalanser vi oppleve en generell engstelse og usikkerthet og tvil da psyken er påvirket av ubalansen. Dette fører ofte til en endeløs leting etter svar og lettelse på tilstanden gjennom nettsurfing. Noen oppdager at en del anbefaler kun små doser mens vi anbefaler høye doser og blir forvirret og redd. Noen setter i gang et arsenal av tilskudd og behandlingsformer samtidig som de bruker progesteron, og ofte er mye av det helt unødig og kan virke mot sin hensikt. 

Du må ta et valg på hvilken metode du vil prøve ut, for vingling frem og tilbake mellom høye doser og lave doser vil ikke hjelpe deg, tvert imot.

Når du begynner med progesteron kan flere av følgende symptomer oppstå:

 • kvalme
 • mild depresjon
 • blåmerker
 • svimmelhet
 • hodepine
 • smerter og plager
 • hetetokter / nattesvette
 • migrene
 • oppblåsthet / vektøkning på grunn av vannansamling/ødem
 • forstoppelse
 • tretthet
 • ømme bryster
 • spotting
 • mens som kommer enten tidligere eller senere enn vanlig
 • hudproblemer
 • hypoglykemi

Det er østrogenet som «ypper» seg med slike symptomer, før det legge seg flat igjen for morhormonet progesteron.

Ikke gi opp for symptomene vil avta og forsvinne! Opplys de rundt deg om hva du gjennomgår og hvorfor om du trenger støtte.

Hvis du har et naturlig høyt nivå av østrogen eller har vært på HRT (syntetisk hormonbehandling) eller p-pillen, kan progesteron gjøre deg mer følsom for østrogen i kroppen. Dette skyldes at progesteron aktiverer østrogen-reseptorene, som igjen fører til østrogendominans symptomene (med flere) ovenfor.

Noen opplever dette som progesteron-bivirkninger, andre lite eller intet!
Hvis noen av disse symptomene oppstår, enten øk dosen og hold ut til symptomene forsvinner, eller reduser dosen betraktelig til å begynne med og deretter gradvis øke den over en måned eller to.

Hva du kan gjøre i tillegg til progesteronkrem

Vi gir noen generelle råd til hva som kan gagne deg og helsen mens du balanserer hormonene. Det er ofte ikke nok å smøre seg med progesteronkrem og leve som før. Det er viktig så langt det er mulig å finne årsaken til østrogendominans eller en hormonell ubalanse.  I nesten alle tilfeller av østrogendominans høre det med stress  i en eller annen form. det kan være psykisk stress eller oskidativ stress – stress gjennom sykdomstilstander.  Jo mer du stresser eller har stress desto mer progesteron forbruker kroppen.

Stikk innom vår side om stress! 

Vi anbefaler ellers følgende som en del av din daglige rutine:

 • Ta et tilskudd multivitamin
 • Sørg for nok vitamin D3 og magnesium i tillegg
 • Spis regelmessig – gjerne 4-5 små måltider fremfor 3 store. Dette vil holde blodsukkeret i sjakk og motvirke insulineresistens. Fall i blodsukkeret kan gi uro og angst hos noen som igjen gir stress og et større forbruk av progesteron i kroppen.
 • Sørg for nok hvile og søvn – det er svært viktig. Har du trøbbl med binyrene, er det viktig å legge seg flatt på rygg i 5-10 minutter når du føler stress og oppgitthet for å gi dem ro.
 • Kutt ned på eller kutt ut stimulerende midler som kaffe og nikotin om du kan.
 • Påfør progesteronkrem morgen og kveld eller oftere. progesteronnivåer faller naturlig etter rundt 13 timer, men også ved stress, påkjenninger og store måltider.
 • Fortell de rundt deg hva du sliter med og at du ikke kan noe for at du har humørsvingninger og gråtetokter om du sliter med det. Eller har raserinafall og er uvanlig irritabel. Ha en fortolig som kan støtte deg når alt virker vanskelig.
 • Vær ytterst snill og omsorgsfull med deg selv. Det kan være svært vanskelig å stå opp i en ubalanse som skal snu og leger undervurderer kraftig hvor ille kvinner kan ha det. Føler du deg uvanlig engstelig og redd for at noe er alvorlig galt med deg – ta alltid kontakt med helsepersonell. Ikke la ting skure og gå.

Østrogen & fettceller

Dosering er individuelt og du må prøve deg frem. Siden østrogen deler og multipliserer celler og fettceller, og fettceller skaper og lagrer østrogen, kan overvektige ha behov for høyere doser for å overkomme symptomer. Går du ned i vekt underveis, som gjerne er en effekt av å få østrogen under kontroll, vil overskytende østrogen skilles ut av fettet sammen med slaggstoffer som er meget bra. Det kan likevel mens det pågår, føre til behov for høyere doser progesteron for å takle utskillelsen og eventuelle østrogendominans symptomer best mulig.

Etter den innledende høye dosen, som bør dempe/stoppe symptomer innen tre uker til tre måneder(for noen 6-12 måneder) avhengig av hvor alvorlig ubalansen er, kan dosen gradvis reduseres til du eventuelt får symptomer igjen. Det er lurt å ikke stoppe brått og la kroppen venne seg til stadig lavere tilskudd progesteron. Har du brukt 200mg dagen  over tid , kan det være greit å trappe ned til 150 mg 2 -3 uker og kjenne på hvordan det føles. Tilbakevendende symptomer, indikerer at nivået av progesteron er nødvendig. Det er bare å stoppe på det nivået du er på en tid til eller øke litt til symptomer forsvinner. Det er symptomene du måtte ha, som forteller deg hvor mye progesteron du trenger.

Merker du ingen effekt av progesteronkrem i løpet av 3 måneders tid, er det lite sannsynlig du har et hormonelt problem og kan like gjerne avslutte bruken.

Hvem kan bruke progesteronterapi?

Barn, kvinner og menn i alle aldre kan bruke progesteron-terapi. Det er helt feil å tro at vi må lide oss gjennom naturlige faser av livet når hormonelle ubalanser oppstår, fordi noen har ment det bare er slik.

Du trenger faktisk ikke ha verken østrogendominans eller andre hormonelle plager, for å ha glede og nytte av tilførsel av naturlig progesteron.

Når barn og ungdom sliter i puberteten, kan de bruke progesteronterapi. Har du uregelmessig mens, sjeldne eggløsninger, problemer med å holde på et foster, kan progesteronterapi hjelpe.

Du kan ha utviklet en fødselsdepresjon, oppleve mange og vonde symptomer på vei inn i overgangsalderen eller kroniske lidelser som er knyttet til hormoner i ubalanse. Hvorfor lide om naturlig progesteron-terapi kan gjenopprette balansen?

Kvinner har et mer komplisert hormonsystem enn menn, og kommer lettere i ubalanse om kroppen ikke makter å produsere nok progesteron selv. Kvinner går i tillegg gjennom store fysiske påkjenninger/endringer i livet som påvirker hormonsystemet, som pubertet, svangerskap, fødsler og overgangsalder. Det er derfor lettere å komme i en midlertidig eller langvarig ubalanse med plager og symptomer som kan svekke livskvaliteten drastisk på sikt, men kan gjenopprettes enklere enn behandlere flest er villig til å innse, med naturlig progesteron.

Naturlig progesteron i kremform er ikke farlig å bruke og kan brukes i større mengder enn terapeuter og leger ofte anbefaler. Kroppen vil ta til seg den mengden den trenger gjennom huden for å balansere hormonene. Krem er også vist å ha beste effekt og gi maksimal opptak av progesteron over tid, fremfor piller eller injeksjoner som først skal innom leveren og hvor mesteparten nedbrytes.

Man kan trygt si at det er verre å tilføre for lite progesteron, enn for mye om man sliter med ubalanser. Man kan gjerne tilføre kroppen progesteron daglig hele livet selv om man er sunn og frisk, fordi den gir mange positive helse-effekter som yngre hud, bedre søvn og bidrar til å styrke immunsforsvaret.

Har progesteron bivirkninger?

Ingen negative bivirkninger av progesteron er dokumentert til nå.

Wray Whyte, skaperen av Natpro, snakker om progesteron og bivirkninger.
Mange tror feilaktig at reaksjonene de kan få når de starter progesteron-behandling skyldes progesteron. Dette er ikke tilfelle. De «uheldige« bivirkningene skyldes at progesteron aktiverer østrogen-reseptorene, som så fører til østrogen-dominans symptomer.

Hormonbaser prevensjon & progesteron

Hvis du er på HRT(syntetiske hormoner) og ønsker å avslutte bruken av dem, er den mildeste metoden å trappe ned pillene/plasteret over en periode på 2-6 måneder. Juster nedtrappingsperioden ut fra hvor alvorlige symptomene er og hvor lenge du har brukt HRT.

Vi gir gratis veiledning og support rundt bruk av Natpro  og til de som bruker Natpro. Etter mange år med støtte til mennesker som bruker en hvilken som helst progesteronkrem, har vi valgt å konsentrere oss om kun Natpro-brukere, så får andre kremprodusenter tilby veiledning til sine kunder.  Vi følger Dr. Katharina Daltons kunnskap om progesteronterapi.

Vi ønsker å gi så mange som mulig klar, sjargongfri informasjon – for at folk kan best mulig ta informerte valg om potensialer og fordeler av progesteronterapi ut fra sitt spesielle helseproblem.