Misoppfatninger om progesteronkrem

Vanlige klager på progesteron

Nettet flommer over av det som kan kalles ‘progesteron misoppfatninger’, for eksempel … klager kvinner over at progesteron gjør at de føler seg verre, eller de legger på seg, eller får vann i kroppen, eller håret faller ut, eller de får kvalme. Eller progesteron har gjort Candida verre, eller at candida ernærer seg på progesteron!

De klager også på at de må rotere på områdene de skal smøre kremen på, eller bare bruke den på tynne hudområder. At bruk av progesteron ved eggløsning vil hindre det, eller for mye vil «skape» østrogen. At bare progesteron i olje bør brukes, at du ikke bør starte før du har fjernet alle former for fytoøstrogener eller østrogen-etterligner fra maten, hudpleie, sminke osv. og at hvis du får negative symptomer, må du redusere eller slutte med progesteron.

Slik får progesteron et dårlig rykte

Du trenger bare å se på funksjonen de to hormonene har, for å skjønne at progesteron ikke er den skyldige part, men østrogen er. Ja østrogen er et viktig hormon, men det er ekstremt potent, litt rekker langt .

Uten østrogen ville ikke kvinner ha de kvinnelige formenene de har, som menn også får hvis de har et overskudd som sirkulerer. Østrogen stimulerer underhudsfettceller til å dele seg, derav endring i vår fysiske form i puberteten. Men for mye østrogen forårsaker vektøkning, noe som er svært vanskelig å miste med mindre overflødig østrogen undertrykkes.

Østrogendominans skyldes progesteron?

Det fører til vannretensjon, årsaken til umiddelbar vektøkning hvis østrogen er plutselig stimulert. Dette er alltid tilfelle dersom lave nivåer av progesteron er brukt. De to hormoner stimulerer hverandre, slik de gjør hos menn også. Faktisk de tre hormoner, inkludert testosteron, i et samspill. Denne stimuleringen fører til østrogen-dominans.

Når symptomene på østrogen-dominans oppstår får progesteron skylden, og mange reduserer eller slutter å bruke det. Ironisk nok hjelper det, da progesteron ikke lenger stimulerer østrogen. Men man taper hensikten, som er å undertrykke overflødig østrogen. Det er viktig å øke mengden av progesteron hvis østrogen-dominans oppstår, ikke senke den eller slutte.

Østrogen fører til deling av alle hormonelt sensitive celler, spesielt bryst og endometrial celler. Derfor utvikles brystene i puberteten, men utover det øker risikoen for gigantomastia hos kvinner, mannebyster hos menn, og brystkreft hos begge.

Østrogen er viktig for utviklingen av et egg og for spredning av endometrie-celler hver måned. Men i overflod kan det forstyrre syklusen, hindre eggløsning og øke risikoen for kraftig blødning og livmorkreft.

Østrogen er en mitogen, og forårsaker at celler deler seg, også fettceller. Det er også en eksitatoriske, inflammatorisk hormon. Progesteron reverserer mitose, og er derfor en fordel for endometriose, fibroider, kreft, endometriehyperplasi, kraftig blødning og mer.

Selv fytoøstrogener som finnes i mat har en østrogen-effekt på celler. Det er umulig å unngå dem alle, men det er best å unngå alle korn og belgfrukter som har det høyeste innholdet.

Det er nå over 100 østrogen-etterlignere i miljøet. De finnes i mat, vann, luft og hudpleie, spesielt solkremer. Det er ingen måte å unngå dem, men å spise økologisk mat, og unngå giftig hudpleie, kan redusere deres påvirkning. Ved hjelp av progesteron kan du i større grad beskytte deg mot deres innflytelse.

Progesteron er et beroligende hormon. I tillegg er det potent anti-inflammatorisk og er eksepsjonelt vanndrivende. Doser over 1200mg/dag er gitt via IV transfusjonsmedisin til traumatisk hjerneskade ofre.

Progesteron metter fettvev?

Så mange steder blir det påstått at reseptorer blir ufølsomme ved langtiddsbruk av progesteron, og derfor må man ta pauser. En annen kjent påstand er at progesteron å bygges opp i fettvev og metter det. Hvilke ville selvsagt innebære at reseptorene ville bli ufølsomme.

Det synes ikke å være noen studier som viser at progesteron bygger seg opp i fettvev for å bli, men det er ett forskningsresultat som sier det ikke er slik.

Studiet  heter «Til tross for de lave serum progesteron-nivå oppnådd med kremer, er spytt progesteron-nivåene svært høye, noe som indikerer at progesteron-nivåene i serum ikke nødvendigvis reflekterer det i vev.» Hvis fettvevet faktisk ble mettet, og lite progesteron er i sirkulasjonen, ville studien ha funnet det motsatte, dvs. lave spytt-nivåer.

Spytt-tester viser at det er tydelig at progesteron sirkulerer. En før og etter test er gjort for å sammenligne, og viser en dramatisk stigning, men aller viktigst, kvinner følte seg vel.

Du må bytte på stedet du smører deg

Og enda en påstand som sirkulerer om progesteron, er å bare gni krem på tynne hudområder og å rotere hvor man påfører det. Dette er umulig hvis høye nivåer av progesteron er nødvendig. Det blir godt absorbert overalt. Huden består av 95% kerotinocytes, disse har rikelig med progesteron-reseptorer. Selv hårsekkene og fettkjertler absorbere det godt.

En studie fra 1970 er fascinerende, og viser at det vev som progesteron er funnet i, synes å forandre seg med menstruasjonssyklusen.

Det ser ut som i proliferasjonsfasen, dvs. follikkelfasen, er progesteron konsentrert i fettvev. Dette er forståelig når man innser at progesteron ikke er produsert under follikkelfasen, så det er trukket i fettvev. Nivåene er svært lave så det spiller ingen rolle i follikulær fase.

Det er produsert etter eggløsning i sekretoriske eller lutealfasen, der det er funnet hovedsakelig i huden og livmoren. Pluss selvfølgelig eggstokkene.

En ting som synes å bli oversett av alle, er at progesteron er brutt ned i metabolitter. Det blir ikke værende, så progesteron blir tatt opp i fettvev. Det er viktig i sin egen rett, men metabolitter er like viktig.

En spesielt er allopregnanolone (3-hydroxy-5-pregnan-20-en eller 3,5 – tetrahydroprogesterone eller THP), er en potent smertestiller, angstdempende og anti-inflammatorisk.

Studier har funnet signifikant lavere nivåer av allopregnanolone i løpet av de siste dagene av lutealfasen hos kvinner med PMS. Lave nivåer er funnet hos kvinner med PSTD, og ​​menn med lavere rygg-og brystsmerter.

Faktisk blir progesteron brutt ned i mange metabolitter. 5-dihydroprogesterone (forløperen til allopregnanolone), 17alpha-hydroprogesterone og 20-hydroxy-5-pregnan-3-en. Tre mono-hydroksylerte produkter, 6 -, 16 – og 21-hydroxyprogesterone og et dihydroksy produkt, 4-pregnen-6, 21-diol-3, 20-dione, pluss flere.

Kroppen er laget for å metabolisere progesteron, og andre hormoner, drfor virker det svært lite sannsynlig for at det skal bli lukket inn fettceller, og bli værende. Eller forårsake at reseptorene blir ufølsomme.

En studie sier …

«Den flyktige naturen til corpus luteum gjør det enda mer bemerkelsesverdig at dette vevet er i stand til å syntetisere i overkant av 40 mg progesteron i kroppen på daglig basis.»

Enda mer bemerkelsesverdig, er at det også er funnet at progesteron er i stand til å stimulere sin egen syntese. De typiske negative feedbacksystem sett i andre endokrine vev, fungerer ikke i corpus luteum, og på slutten av lutealfasen, på tross av LH sekresjon, går corpus luteum tilbake og progesteron-sekresjon avtar.

Faktisk er det en bølge av progesteron rundt femti timer før eggløsningen. Denne bølgen kommer fra hjernen, og er tenkt å starte LH-stigningen som i sin tur starter eggløsning.

Så bruker du progesteron ved eggløsning vil det absolutt ikke hemme den. Tvert imot, vil det styrke tidlig økningen i progesteron som er viktig for vellykket implantasjon. Faktisk bruker den opptil 50 timer før eggløsningen.

Progesteron danner mer testosteron/østrogen?

Selv om progesteron er forløperen til både testosteron og østrogen, vil ikke bruken av store mengder danne mer. Det vil faktisk undertrykke overflødig østrogen og testosteron. Det motsatte er også sant. Bruk høye mengder enten testosteron eller østrogen, og det undertrykker progesteron.

En gyllenregel – er det for lite av ett hormon, vil det bli for mye av andre.

Den typiske dosen 20-40mg/dag som anbefales hever ikke nivået som finnes i lutealfasen.

En studie fant at ved bruk av 40mg/dag:

«Bare lave plasma progesteronnivåer ble funnet (median 2,5 nmol / l)»

Områdene for lutealfasen er 15,9 til 63,6 nmol / L (5 til 20 ng / ml). Menn skiller <3,18 nmol / L (<1 ng / ml).

Mange kvinner har en defekt lutealfase, hvor lite eller ingen progesteron skilles ut. Dette er kvinner som mer sannsynlig vil lide av hormonelle problemer. Mange skiller også ut overflødig østrogen og testosteron, så disse kvinnene blir ikke hjulpet med en lav dose progesteron.

Vi trenger mer østrogen i overgangsalderen?

Peri-menopause er en tid da progesteron-nivået avtar på grunn av anovulasjon(ingen eggløsning). Dette begynner vanligvis omkring 35 års alderen, og øker i hyppighet gjennom peri-menopause, før menopause, da eggstokkene slutter å produsere levedyktige egg.

Men i løpet av peri-menopause vil ikke produksjon av østrogen og testosteron  i eggstokkene stoppe. Etter overgangsalderen blir eggstokkene androgen sekresjonsorganer. Binyrene produserer litt, slik også nyrene gjør. Og adipose cellene skiller oestrone, de to som i prinsippet er metabolittene to-hydroxyestrone (2-OHE1) og 16-alfa hydroxyestrone (16alpha-OHE1).

16alpha-OHE1 regnes som en potent østrogen, mens 2-OHE1 er en svak østrogen. 16alpha-OHE1 er innblandet i den økte brystkreft forekomsten i menopausale kvinner. Adipose celler skiller ikke ut østradiol, forståelig nok da det er østrogen fra eggstokkene,  og likevel er det den eneste østrogen testet for i menopausale kvinner.

Progesteron gir ubehagelige symptomer?

Dersom sekresjon av disse to hormonene (østrogen, testosteron) er overdreven, eller anovulasjon eller en defekt lutealfase er opplevd, eller du har et fall i eller svært lav progesteron-nivå i peri-menopause og overgangsalder, vil negative hormonelle symptomer oppstå.

Derfor bør minst 100-200 mg /dag progesteron brukes, og mer kan være nødevendig. Dosen som skal brukes er helt avhengig av symptomer, jo mer alvorlige de er, desto høyere dose vil være nødvendig. Hvis sterke symptomer oppstår når du begynner meg naturlig progesteron, ikke reduserer mengden som mange gjør, og skyld på progesteron. For lave doser progesteron kan stimulere østrogen-reseptorene konstant, og den eneste måten å overvinne de negative symptomene på, er å øke mengde progesteron.

Referanse til nettsteder for misoppfatninger av progesteron:

Medline Progesteron
BNET overgangsalder: Forstå den reproduktive syklusen
Medscape Oestrone
Medline østradiol
Our Stolen Future
Wray Whyte

Wray Whyte snakker om hvorfor mange kvinner ikke våger å prøve naturlig progsteronkrem.

Vi ønsker å gi så mange som mulig klar, sjargongfri informasjon – for at folk kan best mulig ta informerte valg om potensialer og fordeler av progesteronterapi ut fra sitt spesielle helseproblem.