Tilstander-sykdom

Liste over sykdom som blir påvirket av progesteron

Klikk på en kobling i indeksen av symptomer og sykdommer nedenfor for å finne ut hvordan progesteron terapi kan hjelpe enten overvinne en sykdom eller for å lindre  symptomer.

Alle lenkene fører til engelskspråklige sider.

Vi ønsker å gi så mange som mulig klar, sjargongfri informasjon – for at folk kan best mulig ta informerte valg om potensialer og fordeler av progesteronterapi ut fra sitt spesielle helseproblem.


BESTILL Natpro –  Naturlig Progesteronkrem online nå!