Lenker

Lenker til ressurser

Morsiden om progesteronterapi med forskning – engelsk

– Dr. Katharina Daltons bøker om hormenelle forstyrrelser og progesteronterapi. Hun viet sitt liv  til å hjelpe kvinner med hormonelle forstyrrelser, hele sin medisinske praksis og var en pådriver for bruken av progesteron-terap i 50 åri.

The Miracle of Bio-identical Hormones» av Michael E. Platt M.D

Futhark Forlag – Bøker & artikler om bio-identisk hormonbehandling

Vitamin D i svangerskap og spedbarnsalder – av Dr. Jan-Øyvind Lorgen

Forskning på Vitamin D –  Norge

Om Vitamin D – av Dr. Fedon

Om vitamin-D/forskning – engelsk

ZRT Lab – foretar spytttesting av hormoner med mer.

Sunumbra Solkrem – HELT giftfri og naturlig Solkrem for beskyttelse av huden


Vi ønsker å gi så mange som mulig klar, sjargongfri informasjon – for at folk kan best mulig ta informerte valg om potensialer og fordeler av progesteronterapi ut fra sitt spesielle helseproblem.


BESTILL Natpro –  Naturlig Progesteronkrem online nå!